Kari Hansen

Kari Hansen er daglig leder i Arbeidsmiljøspesialistene. Som daglig leder står hun i direkte kontakt med våre kunder, og står som teknisk arrangør av våre åpne kurs og tar i den forbindelse seg av alt det praktiske og administrative arbeidet, samt videre rådgivning og veiledning overfor våre kursdeltagere. Hansen gjennomfører årlig en rekke ulike arbeidsmdiljøunersøkelser og bistår både private og offentlige virksomheter i klage og varslingssaker og i andre typer konflikter.

Hansen er utdannet samfunns- og psykologiviter gjennom sin 4-årige  Cand.mag grad fra Universitetet i Bergen innen psykolologi og offentlig administrasjon og ledelse. Hennes fagområder er generell psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, personalarbeid, og administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Hansen har erfaring fra ulike konsulentselskaper og arbeid som HR- og personkonsulent i større offentlig virksomheter. Hun har lang erfaring med å utføre faktaundersøkelser og konflikthåndterer for offentlige og private virksomheter, samt en sprudlende foredragsholder.