Ståle Einarsen

Ståle Valvatne Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er verdens mest siterte forsker innen feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet. Han fikk i 2019 Norsk psykologiforbund sin innovasjonspris for sitt arbeid med å utvikle praktiske metoder for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. I 2020 ble han utnevnt til æresmedlem (Fellow) i European Academy of Occupational Health  Psychology for sitt  viktige bidrag til fagfeltet arbeidsmiljø og arbeidshelse, mens han samme år kom på Standford Univeristy sin sliste over de 2% mest innflytelsesrike forskerne i verden. 

 

 

Einarsen har blant annet utgitt bøkene.; ”Seksuell trakassering” (1993), ”Mobbing og harde personkonflikter” (1994), ”Det gode arbeidsmiljø”  (2000; 2011), ”Ledelse på godt og vondt” (2002; 2015), ”Bullying and emotional abuse in the workplace” (2003), ”Den dyktige medarbeider” (2005; 2016), ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” (2007; 2017),  ”Jeg er jo ikke Jesus heller. Arbeidsmiljø og utbrenthet blant norske prester” (2008), "Organisasjon og ledelse" (2017), samt  to internasjonale storverk om mobbing i arbeidelivet sammen med Helge Hoel, Dieter Zapf og Cary L. Cooper, herunder; «Bullying and harassment in the workplace; Developments in theory, research and practice” (2011). Sammen med Harald Pedersen og Helge Hoel har han utviklet metoden faktaundersøkelse og de gav i den forbindelse i 2016 ut boken "Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" på Gyldendal forlag. En svensk utgave kom i 2020.

Einarsen har publisert over 150 vitenskaplige artikler i anerkjente internasjonale vitenskaplige journaler om temaer knyttet til arbeidsmiljø, kreativitet og innovasjon, ledelse, samt om mobbing og trakassering i arbeidslivet. Hans forskning er publisert i journaler som  Work and Stress, Leadership Quaterly, British Journal of Management. Journal of Occupational Health Psychology, Journal of Occupational and Organisational Psychology, Journal of Work and Organisational Psychology, Journal of Manpower,  Scandinavian Journal of Psychology, osv.. Einarsen er en ettertraktet, underholdende og dyktig foredragsholder. Til daglig arbeider Einarsen som Professor i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen der han leder Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt.