Tiltaks- og oppfølgingsarbeid etter gjennomførte faktaundersøkelser

Sted: 
Hadeland Hotell, Gran.
Dato: 
Torsdag, 17 februar, 2022 til Fredag, 18 februar, 2022

Dette kurset retter seg mot de som allerede er utdannede som faktaundersøkere eller som i praksis jobber med saker der denne metoden vil eller kan bli benyttet. Her er det tiltaks- og oppfølgingsarbeid i etterkant som står sentralt, herunder hvordan man håndtere konfliktene i etterkant, hvordan man sikrer at saken og de relasjonen mellom de involverte gradvis normaliseres, hvordan man ivaretar arbeidsigver og partenes interesser i etterkant:.Kurset er særlig aktuelt for arbeidsgivere, HR-medarebeidere, BHT personell, arbeidsrettsjurister/advokater, organisasjonspsykologer og andre konsulenter som vil kunne ha oppdrag med å bistå arbeidsgivere med etterarbeidet etter faktaundersøkelser eller andre utredninger av klager og varsel om brudd på arbeidsmiljøloven.  Kurset kan inngå som del av sertifisering som faktaundersøke. 

 - Hva skal man gjøre når faktaundersøkelsen er ferdig og rapporten er overlevert? 
 - Hvilke råd kan man som selvstendig konsulent / rådgiver / BHT gi til arbeidsgiver? 
 - Hva kan man gjøre når man i rapporten har konkludert med brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser? 
 - Hva kan man gjøre når man i rapporten har konkludert med at det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven,  men du likevel ser behov for oppfølging? 
 - Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i oppfølgingsarbeidet?  - Hvilke individualpsykologiske, organisasjonspsykologiske og gruppedynamiske grep kan være relevante? 
 - Hvordan følge opp og rehabilitere individer, grupper og avdelinger etter gjennomførte faktaundersøkelser? 
 - Hvordan ivareta de involverte parter best mulig i etterkant? 
 - Hvordan sikre virksomhetens legitime interesser best mulig i etterkant av gjennomført faktaundersøkelse? 

Organisasjonspsykolog Lars Asle Einarsen, Advokat Harald Pedersen og proferssor Ståle Einarsen vil på dette kurset gå igjennom rettslige, organisasjonspsykologiske og individualpsykologiske perspektiv knyttet til disse spørsmålene. I kurset legges det opp til veksling mellom foredrag og summeoppgaver / refleksjon. Videre skal kursdeltakerne arbeide med en større gruppeoppgave på dag 2. Hensikten med kurset er å gi sentrale aktører kunnskap og trygghet i de problemstillingen som kan oppstå i oppfølgingsarbeidet etter en gjennomført faktaundersøkelse, samt hvilke praktiske tiltak og metoder som kan benyttes til etterarbeid og gjennoppretting. Dette gjelder både på individnivå, gruppenivå, og i forhold til virksomhetens legitime interesser og lovpålagte plikt til å gjenopprette og deretter opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Målgruppe for kurset er arbeidsgivere / ledere, HR - og personalmedarbeidere, eksterne konsulenter / jurister / psykologer, representanter fra arbeidstilsyn / arbeidslivstjeneste, bedrifshelsetjenester, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Det er en forutsetning at man har kjennskap til hvordan man gjennomfører en faktaundersøkelse. 
  

Pris: Kurset koster 11900 kroner (inkludert overnatting med helpensjon i enkeltrom). Begrenset antall plasser.

For påmelding send e-post til arbspes.no, eller helst, fyll ut og send inn skjemaet under.