Velkommen til Arbeidsmiljøspesialistene

Arbeidsmiljøspesialistene er et tverrfaglig kompetansesenter for konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling med ledende norske fagfolk. Vi leverer konsulenttjenester og opplæring til private og offentlige virksomheter, samt opplæring til ledere, HR/personal, tillitsvalgte, konsulenter og bedriftshelsepersonell innen psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Vår tilnærming er bygget på siste nytt innen forskning, jus og anvendt fag- og metodeutvikling. Våre tjenester baseres på tverrfaglig kompetanse der både organisasjonspsykologiske, samfunnsfaglige og juridiske forhold benyttes. Vi arrangerer både åpne kurs og interne spesialopplegg med varighet fra noen timer til en uke. Vi kan også kjøre våre kurs lokalt for kommuner og offentlige og private virksomheter.

Våre fagfolk har de siste årene utviklet en rekke viktige arbeidsmetoder for konflikter og vanskelige arbeidsmiljøsaker, og som er særlig relevante når det foreligger klager/varsler om mobbing/trakassering eller når arbeidsgiver har grunn til å tro at det er problemer i arbeidsmiljøet. Blant disse metodene er faktaundersøkelse og klageundersøkelser. 

Aktuelle bøker

Abonner på Arbeidsmiljøspesialistene RSS